Tudáskulcs munkafüzetek

 

A TUDÁSKULCS munkafüzet sorozatot olyan magyar pedagógusok állították össze, akik mind az iskolai oktatásban, mind az egyéni fejlesztésben nagy gyakorlattal rendelkeznek. Sokéves tapasztalatuk azt mutatta, hogy az általában magasabb szintű tanulmányoknál (felső tagozat illetve középiskola) felszínre kerülő problémák döntő többsége valójában az egy-egy tantárgy megalapozásánál kimaradt hiányosságokra vezethető vissza. Amikor az alapokat kezelték, a magasabb szintű tudás könnyen elsajátíthatóvá vált. Amennyiben ezt nem kezelték, hiába készítették fel a tanulókat az aktuális tárgyból óráról órára, a tantárggyal való kapcsolatuk csak addig javult, míg korrepetálás alatt álltak, utána visszaestek, és stabil emelkedés nem történt.

A sok év alatt kiforrt, bevált, átadható lépéseket foglalták össze egy olyan segédanyagban, aminek használata egyszerű, de mégis eredményt hoz mindazok számára, akik pontosan követik az Útmutató részben leírtakat, és végigviszik a tanulókat a feladatokon. A munkafüzetek alkalmazása azok kezében is eredményes, akik magát a módszert nem ismerik, de természetesen hatékonyabb, ha a módszer elméletét megérti a segítő, így az alkalmazásnál magabiztosabb, tudatosabb, és az eredmény gyorsabban elérhető.

Mire tudja használni Ön a munkafüzetet?

Ha Ön tanár, ezzel a segédanyaggal egyszerűen, költségtakarékosan tud segíteni egész osztályoknak abban, hogy:

 • fejlessze tanítványai kompetenciáját,
 • csökkentse a magatartási problémákat,
 • növelje az együttműködést,
 • a gyengébb tanulókat is munkára bírja,
 • bővítse tanulói szókincsét, kifejezőképességét.

Ha Ön szülő, ezekkel az anyagokkal Ön is képes hatékony segítséget adni, ha

 • gyermekének problémái vannak a tanulással,
 • elakadt tanuló,
 • nehezen fejezi ki magát,
 • vagy  szeretné számára teljesen stabillá tenni az alapokat, mielőtt felsőbb iskolába lép.

Alkalmazási terület

A munkafüzet felhasználása széleskörűen lehetséges. Mivel a felépítése megadja a sorrendet és a feldolgozandó feladatokat, lehetővé teszi, hogy a pedagógusok a tantervbe illesztve tanórán teljes osztályokkal egyszerre használhassák. Hatékony eszközként alkalmazhatják fejlesztőpedagógusok a diákok korrekciójánál illetve napközis foglalkozáson. A magántanár így egyszerre több tanuló felzárkóztatását is végezheti, de eredményesen tudja használni a szülő saját gyermekével.

Ugyanazon anyagok mind korosztályban, mind tudásszintben széles körben alkalmazhatóak. Mivel a munkafüzetek egy-egy tantárgy kulcsszavait tartalmazzák pontosan felépített sorrendben, egy fiatalabb vagy problémásabb tanuló is képes a saját tempójában végighaladni rajta, az idősebb, jobb képességű tanulók pedig gyorsan áthaladnak azokon a részeken, amiket tudnak, és ahol esetleges hiányosságok mutatkoznak, ott be tudják pótolni azt.

Az egyéni feldolgozás több munkát igényel, de a gyermek fejlődése eredményesebb.

A munkafüzetet több száz magyar közoktatásban tanuló diákkal leteszteltük. A tesztek visszaigazolták az egyértelmű fejlődést csoportoknál is. Azok a csoportok, akik a tanárukkal együtt dolgozták fel  a feladatokat, 14-szer magasabb emelkedést mutattak a teszten, mint a kontrollcsoportok. Ahol a tanulók önállóan haladtak rajta, ott 7-szeres emelkedést mértünk.

Csoportos feldolgozással nem tud mindenki egyformán fejlődni, de a csoport minden tagja képes lesz javulásra, ki nagyobb, ki kisebb mértékben, így összességében a csoport együtt fejlődést ér el.

Ez a munkafüzet sorozat most lehetővé teszi, hogy az Ön segítségével tanítványai, gyermekei is élvezhessék a módszer nyújtotta előnyöket.

Eredmények, visszajelzések

2010-ben mind általános iskolásokon, mind szakképzős diákokon teszteltük a sorozat munkafüzeteit. A tanulók az anyagokat hasznosnak találták, és szívesen dolgoztak velük. A pedagógusok leginkább a diákok figyelemkoncentrációjának, szókincsének növekedését, együttműködésük javulását, a gyengébb tanulók aktivizálását és a könnyű használhatóságot emelték ki.

Azoknak a tanulóknak, akik tanáraikkal együtt dolgozták fel az anyagot, átlagosan 8,31%-ot javult a teszteredményük. Akik önállóan, házi feladatként haladtak benne, 4% százalékos fejlődést értek el. Ezzel szemben a kontrollcsoportok ‒ ők nem dolgozták fel a munkafüzetet, csak a tudásukat ellenőrző teszteket írták meg ‒ átlagos változása csupán 0,57%.

Néhány írásos visszajelzés tanároktól és diákoktól:

(A visszajelzéseket a kézirat pontos átirataként közöljük.)

Pedagógusok:

„A tanulók megkedvelték a munkafüzetet. Szívesen fogtak önállóan a munkához, sikerélményekhez jutottak. Fejlesztőleg hatott a fegyelemre, gondolkodásra. Figyelmük, együttműködő képességük is fejlődött. Válaszaik gyakran meglepően kreatívak. Sikerült jobban megismerni egy-egy gyereket.” – S. Jánosné alsós tanár

„Együttműködőbbek lettek a tanulók, igyekeztek átláthatóan vezetni a füzeteket, igényesebbé váltak.” K. Józsefné tanár

„Nőtt a figyelemkoncentrációjuk, az együttműködésük, a megértésük. A gyengébb, visszahúzódó tanulókat is be lehetett vonni a munkába.” – T. Éva felsős tanár

„Könnyen áttekinthető, ugyanazon szisztémára épül fel egy-egy lap, egy-egy szó feldolgozása. A példamondatok utáni feladatok gondolkodásra késztetik a gyerekeket, cselekedtetik őket. Így eljutnak a megértéshez.” Dr. V. Attiláné tanár

„Alkalmas volt csoportmunkára is, differenciálni lehetett a füzet segítségével.” – L. Gabriella felsős tanár

Tanulók:

7. osztály:
„Szerettem használni a munkafüzetet. Sok mindenben segített.” „Jobban megy a tanulás, mint szokott.” „Szerettem, mert sokat használt, és jobban figyelek órán. Szeretnék más tantárgyból is, mert könnyebb így tanulni, és szívesebben dolgozok órán is.” „Szerettem használni, mert jól érthető volt.” „Sokkal jobban értem a nyelvtant.”

6. osztály:
„… jobb az írásom.” „Jobban tudok koncentrálni.” „Az eddig tanultak hasznomra váltak mind az életben mind a tanulásban. Igaz, hogy nem vagyok olyan jó tanuló, de akkor is segített.”

5. osztály:
„… jobban, gyorsabban tudok mondatokat alkotni és összefüggő szöveget írni. Segített a fogalmazásírásban.” „Sokat tanultam belőle! Fontos, hogy értsem a szavak jelentését. Tutira jó volt és érdekes volt a könyv!”

3. osztály:
„Szerettem használni, mert jók voltak a feladatok. Sokat segített a tanulásban.” „Szeretném, hogy legyen környezet is.” „Nagyon jó volt benne dolgozni.” „Jobban tudok figyelni az órán.”

Projektünk teljes összefoglalása Tanulmánykötetünkben olvasható, amely ide kattintva érhető el.

A munkafüzet felépítése

Egy-egy munkafüzet tartalmazza az adott témakör kulcsszavait. Minden szóhoz ad meghatározást, példamondatokat és a szó begyakorlását segítő feladatokat.

A gyermekeknek szóló részek nyelvezete tudatosan egyszerű, hogy könnyen tudják feldolgozni az anyagot kisebb szókincsű diákok is. Ahogy a tanulók haladnak a feladatokon, egyre nő majd az aktív szókincsük, fogalmazásuk is javul. Fontos tudnia, hogy a szavaknak csak az iskolában leggyakrabban előforduló meghatározásait adtuk meg. Ha ezeket megértik a tanulók, sokat fejlődnek, de ezek a szólisták nem helyettesítik a szótárakat, lexikonokat, inkább felkészítik a tanulót azok későbbi használatára.

A sorozat részei

Javasoljuk, hogy bármilyen tantárgyi probléma esetén a munkát a Nyelvtan csomaggal kezdjék!

A Nyelvtan csomag munkafüzetei megadják azokat az alapokat, melyek minden további tantárgy feldolgozását hatékonyabbá teszik, fejlesztik a szókincset, a fogalmazási és kifejezőképességet és az értő olvasást.

Bár a csomag első két munkafüzete alapvetően alsósok számára készült, a nagyobb korosztályoknak is ezzel javasoljuk a kezdést. Épp ezek az alapok azok, amik sok tanulónál hiányosak, és ha ezek nem stabilak, nincs mire építkezni. Azok a felsősök, akik ezeket a szavakat értik, természetesen gyorsabban tudnak haladni. Őket érdemes a feladatok során választékosabb, összetettebb mondatok alkotására ösztönözni. A tesztek szerint a felsőbb osztályosok képességeit éppúgy emelték ezek a füzetek, mint az alsósokét.

A hatodikostól kisebb osztályosok esetében azt javasoljuk, hogy az első két munkafüzetet dolgozzák fel teljesen a megadott sorrend szerint, és a Szófajok munkafüzetet egyelőre „szótárként” használják. Azokat a szófajokat, amiket az iskolában tanulnak, dolgozzák fel a munkafüzetben is, de a teljes Szófajok munkafüzetet csak 6. osztályban vagy az után végezzék el!

Nyelvtan csomag:

A csomag tartalma:

1. Útmutató
2. Tanulási szavak
3. Nyelvtan – Alapok
4. Nyelvtan – Szófajok

Útmutató

Külön a segítők számára állítottuk össze az Útmutatót, amely megmutatja, hogy milyen lépéseket kell megtenni a leghatékonyabb feldolgozás érdekében. A leírás kitér a csoportos és az egyéni fejlesztésre is. Hasznos tanácsokat ad a gyakran előkerülő problémák kezeléséhez.

Például: mi a teendő, ha látom, hogy érti a szót, mert meg tudja határozni, de nem tud vele mondatokat alkotni. Vagy: egyáltalán nem tud mondatokat alkotni a tanulóm, mit csináljak?

Tanulási szavak

A munkafüzet a tanulással kapcsolatos kulcsszavakat tartalmazza, mint például tanulás, gondolat, szabály, gyakorlat. Sok olyan szó is szerepel benne, ami felsőbb osztályosoknak elsőre egyszerűnek tűnhet, de elképzelhető, hogy alkalmazni, könnyedén mondatokba foglalni mégsem tudják azt. Alapvetően az alsós korosztály számára készült, de ahhoz, hogy egy felsős tanulóval gördülékeny legyen a magasabb szintű munka, mindenképpen javasolt, hogy ezt a munkafüzetet dolgozza fel kezdő lépésként. Ez a munkafüzet hangolja rá a tanulót a módszer használatára. E nélkül a tantárgyi szavak feldolgozása kevésbé hatékony.

Javaslat folyamatos feldolgozásra:
3. osztály és afölött, jó olvasástudással rendelkezők számára

Nyelvtan – Alapok

Tapasztalataink azt mutatták, hogy az a tanuló, akinek problémája van a magyar nyelvtannal, minden más tantárggyal is nehezebben boldogul.

Egy szélsőséges eset: egy 7. osztályos kislány szülei azzal kerestek meg minket, hogy nehéz a kislánynak a hetedik osztály, túl sok új tantárgy van, egyeseket kap, és a tanárok is megmondták, hogy félévkor több tantárgyból is meg fog bukni. Egy kis felmérés után előkerült, hogy valójában a magyar ABC alapjaiban vannak hiányosságok: konkrétan a rövid és hosszú magánhangzók használatával. Mivel ebben bizonytalanságai voltak, hiába jegyzetelt órán szorgalmasan, amikor otthon a jegyzeteiből tanulni akart, nem értette meg, amit leírt.

Ennek a 7. osztályos kislánynak a magánhangzókat kellett alaposan megtanítani, ami után a jegyei minden tantárgyban jelentősen megugrottak, annak ellenére, hogy a tantárgyakkal külön nem foglalkoztunk! A nyelvtan használata teszi érthetővé a kommunikációt. Ha ezzel valakinek problémái vannak, akkor megértése csökken minden területen. Így elsődleges a nyelvtan tökéletes megalapozása minden tanulónál!

A Nyelvtan – Alapok munkafüzetet már alsós tanulók is tudják használni. A felsős tanulók számára is javasolt a feldolgozása a nyelvtan alapszavainak stabilizálása, elmélyítése céljából.

Néhány címszó a munkafüzetből: betű, nyelv, szó, szótő, toldalék, rag, írásjel, mondatfajta.

Javaslat:
A tanulási szavak munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

Nyelvtan – Szófajok

Ezt a munkafüzetet hatodik osztálytól javasoljuk. Segíti a tananyag elsajátítását, ismétlését. Hatékonyan alkalmazható idegen nyelv tanulásának előkészítéséhez akár felnőttek számára is. A főbb szófajokat foglalja magában valamint ad meghatározást és gyakorlatokat a megértés segítségéhez.

Javaslat:
A Nyelvtan – Alapok munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

Matematika csomag:

 

A matematika csomag célja a matematikai kulcsszavak fogalmi megértésének elősegítése. Az anyagok nem helyettesítik a tankönyveket és a gyakorlást sem. Ezek mellett biztosítja a tárgyban való gondolkodás és a sikeres alkalmazás nélkülözhetetlen elemét: a szakterület kulcsszavainak megértését.

Ezek a munkafüzetek megadják a diákoknak azt a képességet, hogy „matematikául” értsenek, gondolkodjanak és cselekedjenek.

A csomag tartalma:

1. Útmutató
2. Számtan
3. Matematika 1.
4. Matematika 2.

Útmutató

Külön a segítők számára állítottuk össze az Útmutatót, amely megmutatja, hogy milyen lépéseket kell megtenni a leghatékonyabb feldolgozás érdekében. A leírás kitér a csoportos és az egyéni fejlesztésre is. Hasznos tanácsokat ad a gyakran előkerülő problémák kezeléséhez.

Például: mi a teendő, ha látom, hogy érti a szót, mert meg tudja határozni, de nem tud vele mondatokat alkotni. Vagy: egyáltalán nem tud mondatokat alkotni a tanulóm, mit csináljak?

Számtan

A munkafüzet a számtan alapfogalmait tartalmazza. Ezekkel a fogalmakkal már az alsós osztályokban találkoznak a tanulók, ennek ellenére sokszor felsőbb osztályokban az okozza a problémát, hogy ezek a látszólag egyszerű fogalmak nem lettek a szükséges mértékben elsajátítva. Így amikor egy összetettebb összefüggést kellene megérteni, a diák már nem éles eszű, összezavarodik, nem tudja követni a tanárt. Ennek oka az alapok hiányában keresendő. Ez a munkafüzet remek lehetőség arra, hogy bármilyen korú diák kezelje vele számtani bizonytalanságait.

Néhány címszó a munkafüzetből: mennyiség, relációs jel, számjegy, szabály, helyi érték.

Matematika 1.

A munkafüzet egyes szavaival korábban is találkozhatnak érintőlegesen a tanulók, de az 5. osztályban kezdik el komolyabb alkalmazásukat. A feladatmegoldásokhoz itt már nem elég a felszínes ismeret, teljes megértés kell. Így tehát nagy hasznát veszik a munkafüzetnek az 5. osztályos és nagyobb tanulók.

A munkafüzet nagyon szorosan épül a Számtan munkafüzetre, az ott meghatározott szavakat ez a munkafüzet már nem részletezi. A feldolgozásnál, ha a Számtan alapjai nincsenek teljesen elsajátítva, előfordulhat, hogy vissza kell térnie a Számtan anyagban lévő szavakhoz. Ezért javasoljuk, hogy legyen mindig kéznél a Számtan anyag is, amikor ezen a munkafüzeten dolgozik.

Néhány címszó a munkafüzetből: természetes szám, tört, reciprok, összetett szám, ellentett, abszolút érték.

Javaslat:
A Számtan munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

Matematika 2.

Ez a kiadvány szorosan építkezik a korábban megjelent Számtan és a Matematika 1. kiadványokra. A korábban meghatározott szavakat itt már megértett, feldolgozott szóként használjuk. A feldolgozás menete is kissé eltér a korábbiaktól, mivel a tankönyvek felépítése különböző, így nagyobb szükség lehet felnőtt segítségére, aki összehangolja a munkafüzet használatot a tananyaggal.

A fogalmak elsajátítása alapvető a megértéshez, de a gyakorlást nem pótolja. Ennél az anyagnál ez még nagyobb hangsúlyt kap.

Néhány címszó a munkafüzetből: halmazok, egyenlet, százalék számítás, arány, számrendszer.

Javaslat:
A Számtan és a Matematika 1. munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

Külön rendelhető:

Mértékegységek 1.

Ez a munkafüzet az alsó tagozatban előkerült mértékegységekkel kapcsolatos fogalmakat foglalja össze. Megértéséhez nélkülözhetetlen a Számtan munkafüzetben lévő fogalmak ismerete. 4. osztálytól ajánljuk folyamatos munkára, ennél korábban szótárszerűen használható, vagy az iskolában már tanult részek feldolgozására felnőtt segítségével. Nagyobb diákoknál a matematika, fizika, kémia tanulmányokhoz nagyon hasznos segédeszköz lehet, mert a diák bármikor vissza tudja keresni az alapfogalmakat, és be tudja pótolni vagy fel tudja frissíteni tudását.

Néhány címszó a munkafüzetből: egység, mennyiség, becslés, mérőszám, mértékegység, mértékegység előtagja, átváltás.

Javaslat:
A Számtan munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

A munkafüzetek angol nyelven

Mivel igény mutatkozott rá, a Tudáskulcs munkafüzet-sorozat angol nyelvű kiadása megkezdődött. Egyelőre három munkafüzetünk valamint a használatot segítő Útmutató készült el.

Elsősorban angol anyanyelvű gyermekek számára készítettük a fordítást, így nekik is meg tudja adni azt a segítséget, amit a magyar nyelvű gyermekeknek.

A tartalom nem teljesen egyezik a magyar anyagokkal, mert nem csak lefordítottuk, hanem tulajdonképpen újraírtuk angol nyelvre. Ez a Tanulási alapszavak c. munkafüzetnél nem mutat jelentős különbséget, de a Nyelvtan Alapok füzetnél már szembetűnő.

További információk a füzetekről (angol nyelven): http://keytoknowledge.org

Angolul tanulóknak

A munkafüzetek nyelvezete „gyereknyelven” íródott az angol kiadásban is. Az egyszerű szavak, mondatszerkezetek már egy alap angoltudással is megérthetők. Így ez nagyszerű lehetőség az angolul tanulóknak arra, hogy:

 • gyakorolják az angol nyelvet, és ezáltal fejlesszék tudásukat
 • sikerélményt adjon az angol szövegek megértésében, ami ösztönző a további tanulásra
 • a munkafüzet eredeti funkciója szerint, a kulcsfogalmak megértetése által a tanulási kompetenciákat is fejlessze

Egy izgalmas lehetőséget kínál az, hogy egyszerre két nyelven is hozzáférhető a legtöbb szócikk. Így az angolul kevésbé jól tudók is bátran használatba vehetik, mert ha az angol szöveg túl nehéz lenne, a magyar nyelvű anyag segít nekik a probléma elhárításában, és garantálja, hogy nem akadnak el.

Az angol nyelvtan megértésében óriási segítség az angolul tanuló diákoknak és felnőtteknek egyaránt!

Guidelines (Útmutató)

A munkafüzetekhez írt Útmutató angol nyelven.

Basic Study Words (Tanulási alapszavak)

A Tanulási szavak munkafüzet angol nyelvű megfelelője.

Alap szintű angolul tudók számára könnyen érthető nyelvezete nagyon jó lehetőséget biztosít az angol nyelv gyakorlására. Ezzel a kis munkafüzettel tovább fejleszthetik nyelvtudásukat, egyben sikerélményt is szerezhetnek a nyelv megértéséből. Az egyszerű mondatok olvasása nem csak a szókincset bővíti, hanem a magyartól eltérő mondatszerkezetekhez is hosszászoktatja a használóját.

A kulcsfogalmak letisztázása ugyanúgy segíti a tanulási képesség fejlesztését, mint a magyar munkafüzetek esetén.

Grammar Basic (Nyelvtan – alapok)

A magyar Nyelvtan – Alapok című munkafüzet alapján készült el az angol nyelvtan alapjait tartalmazó munkafüzet. Mivel a két nyelv nyelvtana eltér egymástól, ez a munkafüzet újra lett írva, gyakorló amerikai és angol anyanyelvi tanárok bevonásával.

Ez az anyag minden angol nyelvet tanulónak nagy segítsége lehet, hogy nagyot lépjen előre az angol nyelv tanulásában.

Sok angoltanár meglátása szerint az angol nyelvtanítás egyik leggyakoribb akadálya az, hogy a magyar nyelvtanban nem értették meg elég jól a nyelvtani fogalmakat a tanulók. Így amikor az angol nyelv tanulása közben ismét előkerülnek ezek a szavak, a tanuló teljesen összezavarodik, és nem tud tovább haladni. Ilyenkor nem volt ritka, hogy a Tudáskulcs munkafüzetek Nyelvtan csomagját (Alapok és Szófajok) kiadását használtatták a diákjaikkal, hogy megértessék a nyelvtani fogalmakat.

Most lehetőség nyílik arra, hogy egy tanuló a nyelvtan szakszavait is angol nyelven tudja megtanulni, így egyszerre kétszeres nyereséget érhet el: a tanulók tisztában lesznek olyan nyelvtani fogalmakkal, amiket korábban nem értettek meg teljesen, és közben az angol nyelvi jártasságuk is növekszik.

Mindennek „mellékhatásaként” várható, hogy a magyar nyelvtani eredményeik is növekednek, hiszen ha egy fogalmat megért valaki, azt onnantól tudja, teljesen mindegy, hogy maga a megértés milyen nyelven történt meg.

Mathematics 1 (Matematika 1.)

Mivel igény mutatkozott rá, hogy a munkafüzetek elérhetőek legyenek angol nyelven is, így elkészült a Tudáskulcs Mathematics első része. Ez sem felel meg teljes egészében a magyar változatnak, hanem kifejezetten az angol nyelvterületnek készült.

Árak pedagógusok számára

Ha Ön pedagógus, és több tanulóval egyszerre szeretné feldolgoztatni a munkafüzeteket, úgy ajánljuk figyelmébe Tudáskulcs Projektünket.

A projekt feltétele:
– legalább egy tanulócsoporttal egy tanéven belül végig  feldolgoztat három Tudáskulcs munkafüzetet,
– a feldolgozás tapasztalatairól és eredményeiről a projekt végén kitölt egy kérdőívet.

A projektben résztvevő tanulók számára 3 db munkafüzet 2 000 Ft-ba kerül.

A projektnek nincs más költsége. További információkért keresse munkatársunkat, Telekesi Editet a 70/677-0585-es telefonszámon vagy a telekesi.edit@apshun.hu email címen.

Elérhetőségek:

Alkalmazott Oktatástan Magyarország
Telefon: +36 70 677 0585
Email: megrendeles@apshun.hu
www.hogyantanuldmeg.hu

A munkafüzetek a fentieken kívül alsós és haladó összeállításban is megvásárolhatók.

Alsós csomag:

Tanulási alapszavak
Nyelvtan – alapok,
Számtan
Mértékegységek 1.
+ Útmutató

Haladó csomag:

Nyelvtan – szófajok
Matematika 1.
Matematika 2.
+ Útmutató

Megvásárolható az Alkalmazott Oktatástan webáruházában >>

Oszd meg!