Súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók egyéni fejlesztése – kísérleti projekt

2013/14-ben 18 pedagógussal teszteltük olvasástanító/olvasás-rendberakó programunkat. Olyan tanulókkal dolgoztunk, akik lassan olvastak, felcserélték a betűket, nem értették, amit olvasnak, fáradtak, figyelemzavarosak, rendetlenek voltak vagy hullámzó volt a teljesítményük, kicsi a szókincsük. Ezek a tanulók az osztályteremben a többi tanulóval együtt nem tudtak haladni, csak nagyon lassan lehetett velük dolgozni, így gyakran akadályozták az osztály haladását is. Voltak, akik már annyira lemaradtak, hogy nem voltak képesek becsatlakozni az osztály munkájába. Így beszélgetésükkel, egyéb maguknak kitalált elfoglaltságokkal a többiek munkáját már kifejezetten hátráltatták, és ők maguk sem fejlődtek, hiába ülték végig a tanórákat.

A projekthez csatlakozó pedagógusok egy rövid képzés után kezdtek együtt dolgozni a gyerekekkel egyéni vagy kiscsoportos (2-4 fős) foglalkozásokon. Átlagosan 20-30 órás fejlesztésben vettek részt ezek a diákok.

A tanárok a visszajelzésükben hatékonyabbnak ítélték meg ezzel a módszerrel az olvasási felzárkóztatást (a felhasznált időt is figyelembe véve), mint az általuk ismert más módszerekkel történő fejlesztést. Az olvasás fejlődésén túl számos egyéb pozitív fejlődést is tapasztaltak a gyermekeken, amit örömmel osztottak meg velünk is. A fejlesztés után az osztályokba visszatérő gyermekek általában az osztályközösségben is sikeresebben tudtak dolgozni, a többiek is befogadóbbakká váltak irányukba, így az egyéni fejlesztés végül az egész osztály haladására jótékonyan hatott.

Egy 3. osztályos kisdiák olvas a program kezdetekor és zárásakor:

Néhány pedagógusi vélemény a mini-tesztprojekt résztvevőitől:

„Miklós nevű tanítványom számára a hangos olvasás és a versmondás rettegett tevékenység volt. A nagyon halk hangerővel is palástolni akarta a helytelen olvasási technikát és a szöveg nem értését. Magabiztosabb és pontosabb olvasó lett, büszke lett önmagára, és év végére vállalta az osztály előtti hangos olvasást is. Mindenképpen hatékonynak, hasznosnak ítéltem meg a projektet, amely a személyes kompetenciákat is erősítette az olvasási technikák, a szövegértés mellett. A következő tanévben folytatom.” (T. E. Mária felsős tanár)

„2. osztályos kisfiamnál is sokat nyertünk az általatok használt módszerekkel, amelyet nekem is megtanítottatok. Magabiztos, bátor és bevállalós lett az én bizonytalan és kudarcokkal teli gyermekem. Szívesen végezte el a gyakorlatokat, gyönyörűen halad a többiekkel, az órai munkával egyáltalán nem marad már el. Az új iskolában a német nyelvet is elkezdte, és három hónap alatt majdnem a másfél éves anyagot be tudta hozni. Még egy-egy területen erősítenünk kell, de itt a nyár és biztos vagyok benne, hogy a következő tanévben még több sikere lesz és boldogan jár iskolába. De nem csak a tanulásban, hanem viselkedésében, a társas kapcsolataiban és gondolkodásában is előnyére változott.” (F-né V. Hajnalka tanító)

„Ádám 2. osztályos tanuló. Komoly olvasási nehézségekkel került hozzám. Annyira nem szerette az olvasást, hogy amikor felszólította a tanár néni, rendszeresen elsírta magát.  A betűk begyakoroltatása után sikerült olyan szintre felküzdenie magát, ahol már folyamatosan képes volt ismeretlen szövegek olvasására is. Ez hozzásegítette ahhoz, hogy szívesebben olvas otthon is. Így fel tud készülni az órákra, ahol már jelentkezni is szokott olvasásra. (N.I. pedagógus)

„L. próbaként került a csoportba, mert enyhe értelmi fogyatékos, és azt gondoltam, hogy pici eredmény lehetséges nála. Tévedtem, mert látványos, az osztálytársai által is tapasztalt fejlődés történt a kislánynál. Önmagához képest óriási a fejlődése, kevés szónál maradt meg az ejtési probléma, szótisztázásnál mondatokat tud alkotni a szavakkal. Betűcsere és szótagkihagyás még előfordul, az ismeretlen szó helytelen értelmezése gyakori. Előfordult, hogy társai a tanórai hangos olvasás alkalmával annyira meglepődtek a szép olvasás hallatán, hogy hatalmas tapssal jutalmazták L.-t. Az önbizalma, az osztályban elfoglalt helye is pozitívan változott. (T-né E. Mária pedagógus)

„R. N. 6. osztályos tanuló már sokkal magabiztosabb és bátrabb. Tanulásban önállóbb és sokat bővült a szókincse. Ami nagyon érdekes, hogy nem csak magyar nyelvből, hanem matematikából és angol nyelvből is sokat fejlődött. Azt gondolom, hogy ezeket a tanulási módszereket elsajátítva több sikerélménye lesz a jövőben. Nem ijed meg egy idegen szó láttán vagy egy hosszabb szövegtől. Örülök, hogy segíthettem neki.
(F.né V. Hajnalka pedagógus)

A projekt tesztelése a 2015/16-os tanévben kibővítetten folyt tovább. Azóta közel 120 tanárt képeztünk ki ennek a sikeres tanulási módszertannak a használatára.

A kísérleti projekt sikeresnek minősült és jelenleg bárki számára elérhető.

Amennyiben bővebb információt szeretne erről megtudni, keresse a projekt szakmai vezetőjét!

Telekesi Edit
pedagógus, tanulási specialista
70/677-0585, 1/469-6517
telekesi.edit@apshun.hu

Oszd meg!