Nemzetközi PISA jelentés

A PISA betűszó jelentése

PISA jelentés: Programme for International Student Assessment, azaz  – A nemzetközi tanulói teljesítménymérés programjában mért eredmények összefoglalója.

A felmérés célja

A mérést  azért végzik, hogy megtudják, hogy a 15 éves diákok mennyire képesek alkalmazni a tanultakat a hétköznapi életben. Ez egy visszajelzés, hogy az oktatás mennyire eredményes és egyben egy előrejelzés is a munkaerő piac számára, hogy a jövő dolgozói milyen kompetenciákkal rendelkeznek.

Három évente, három területen végzik a méréseket; szövegértés, természettudományok és matematika. Megvizsgálják, hogy a tanulók milyen mértékben alkalmazzák szövegértési képességüket a hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és értelmezésekor; vagy mennyire képesek felismerni, megérteni, értelmezni és megoldani egy matematikai vagy természettudományi jellegű problémát, ha ilyennel találkoznak.

Az OECD  (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) a programot a kilencvenes évek végén kezdte, és folyamatosan csatlakoznak be új országok a mérésekbe.

A magyar diákok eredményei a PISA jelentésben

Magyarország 1996-ban csatlakozott a programhoz, az első hazai mérésre 2000-ben került sor. Az első PISA jelentés eredménye nagy vihart kavar a magyar szakmai körökben és az utca emberei között is, mivel a „jó magyar oktatás” szlogenjével a fejünkben megrázó volt látni a puszta számadatokat, miszerint a  magyar tanulók 20%-a funkcionális analfabéta. (Funkcionális analfabéta az, aki ugyan el tudja olvasni a szöveget, de nem érti meg, amit olvas. A teszten 1-6 szintet határoztak meg, a funkcionális analfabéta az 1-es trtományban van.)

PISA jelentés eredménye
A szürke az 1-es szinten lévők arányát jelenti.

Azóta hazánkban elindult egy saját kompetenciamérési program is, amit 6. 8. és 10. évfolyamos tanulóknál végeznek évente. Ennek az lenne a célja, hogy legyen egy folyamatosan visszacsatolás. A hazai közoktatás 20 év alatt teljesen átalakult. Az eredmények tükrében az átalakítások nem modnhatók sikeresnek. A PISA mérésben a hazai diákok eredményei az EU országokhoz képest masszívan alacsony tartományban vannak, és tendenciálisan romlanak. A 2018-as jelentésből kiderül, hogy immár a hazai 15 éves diákok 25%-a funkcionális analfabéta, azaz az arányok jelentősen megváltoztak negatív irányba. (A szürke emberke jelzi 

Még nyomasztóbb talán, hogy a diákok közül az 1-2 szintet elérők 50,6%-ot tesznek ki, azaz a tanulók fele a középértéket jelentő 3-ast SEM éri el.

A PISA jelentésekről készült magyar összefoglók itt találhatók: PISA összefoglaló jelentések

 

Oszd meg!