Felzárkóztató projekt

Az Alkalmazott Oktatástan a kezdetektől törekszik arra, hogy az oktatási rendszer szélére sodródott tanulók számára is segítséget tudjon nyújtani a visszatéréshez. Az amerikai alapítása óta számos nemzetközi és hazai projektje ezt célozta meg. Az alábbi összefoglalót és filmet az egyik Magyarországi projektről készítettük azzal a céllal, hogy Ön saját szemével is meg tudja nézni, hogy milyen változást tud elérni elakadt tanulóknál a tanulási technológiánk alkalmazása.

A projekt rövid leírása

Ebben a projektben 9 napon keresztül a tanulási technológiára kiképzett és gyakorlott Alkalmazott Oktatástan oktatók dolgoztak együtt a diákokkal. A diákok többoldalú fejlesztésben részesültek. A projekt minden lépése teljes egészében L. Ron Hubbard oktató és filozófus által kifejlesztett tanulásmódszertanon és nevelésfilozófiai valamint erkölcsi alapelveket tartalmazó írásain alapul.

A tanulókat az iskola választotta ki. A résztvevők korosztálya: 16-18 év.

Mielőtt a gyerekekkel elkezdtünk dolgozni, egy ismertető előadást tartottunk a pedagógusoknak, hogy tudják, mi fog történni a gyerekekkel. Az előadás során mindenki feltehette kérdéseit, és ösztönöztük a pedagógusokat arra, hogy figyeljék meg a programot.

Ami a gyerekeket illeti: a program első lépéseként egy bemutatkozást tartottunk nekik, amely során felkészítettük őket az elkövetkezendő 9 napra. Utána elvégeztettük velük a kezdő teszteket. Ezután egy háromórás előadás során új nézőpontból ismertettük a segítség, a kontroll és a kommunikáció fogalmait. Ennek eredménye, hogy a gyerekek egyáltalán képesek elfogadni a segítséget.

Ezután interjút készítettünk velük, melyen keresztül tanulási és kommunikációs képességüket, céljaikat, ambícióikat, problémáikat ismertük meg. Aztán a tanulásmódszertanban képzett és jártas korrepetitorok segítségével a tanulási nyelvtani alapszavak jelentéseit tisztázták le. A szótisztázás a tanulási technológia alapján történt, aminek eredményeként az elméleti megértésen túl a gyakorlati alkalmazási képességet is megszerezték a tanulók, aminek azonnali hatásaként a könnyedebb, szabatosabb kifejezés hamar megnyilvánult náluk.

Délutánonként a tanulók közös foglalkozáson megismerkedtek „Az út a boldogsághoz” című füzet anyagával is, melyet csoportokban dolgoztak fel. Ez a füzet a józan észen alapulva, közérthetően fogalmaz meg széles körben alkalmazható, vallástól és ideológiától mentes viselkedési alapelveket, melyek követése nyomán a társadalmi együttélésben a tisztelet és a becsület dominál, szemben a mára általánossá váló lesújtó tapasztalatokkal.

A füzet, és így a foglalkozások olyan alapvető témákat dolgoztak fel, mint:

– a szülők segítése és tisztelete
– az önmagunkkal való törődés fontossága (tisztálkodás, megfelelő táplálkozás, higiénia stb.)
– a drogok és az alkohol veszélyei
– a hűség fontossága és a szabados nemi élet veszélyei
– miért fontos a gyermekek segítése és szeretete
– a törvények betartásának fontossága
– a bűnözés veszélyei, a tulajdon tisztelete (pl. hová vezet a lopás)
– a kompetencia és a tanulás fontossága az életben stb.

A hetedik és nyolcadik napon a tanulók elvégezték a „Hogyan tanuld meg” című tanulásfejlesztő tanfolyamot, mely megtanította őket az önálló tanulás módszerére. A gyerekek lépésről lépésre, fokról fokra sajátították el, hogyan tanuljanak meg bármely tantárgyat úgy, hogy valóban megértsék és alkalmazni tudják azt. Az anyag nagy hangsúlyt fektet az adatok gyakorlati alkalmazására. E tanulási könyv útmutatói alapján a tanulók megtanulták felismerni a mindennapjaik során jelentkező, a tanulásukat gyakran gátló jelenségeket (pl. a könyv feletti elalvás, unatkozás, tanulással kapcsolatos zaklatottság vagy épp a nemtörődömség), és megtanulták kezelni az ezeket a jelenségeket.

Az utolsó, kilencedik napon a tanulók ismét megírták ugyanazokat a teszteket, amiket a program első lépéseként írtak.

A 9 napos program megadta a tanulóknak azokat az alapokat a tanulással kapcsolatban, amivel aztán már egyedül is képesek voltak a saját szakmai tantárgyaikat jobban megérteni, javítottak osztályzataikon, javultak a fegyelmezési problémák, azaz összességében nagyobb felelősséget vállaltak saját magukért és csoportjukért, amit a tanáraik is jeleztek felénk. Az önálló alkalmazás hozta meg a tanulóknál az igazi, sarkalatos változást.

A program után egy hónappal találkoztunk újra a tanulókkal, és megbizonyosodtunk arról, hogy a fejlesztés alatti fejlődés nem esett vissza, sőt az egyéni alkalmazás eredményeként tovább nőttek a pozitív változások.

L. Ron Hubbard tanulási technológiájának éppen ez a lényege: átadni azokat a hatékony tanulásmódszertani eszközöket a tanulóknak, tanároknak, amivel, ha használják azt, bármilyen tanulási/tanítási probléma kezelhető, és így a tanulás örömtelivé válik.

Célunk: minél szélesebb körben ismertté tenni a tanulási módszert pedagógusok, diákok és szülők körében, hogy kipróbálhassák, és saját magukon megtapasztalhassák alkalmazásának eredményét.

Módszerünk egyszerre ad megoldást a diákok, pedagógusok és szülők problémáira. Ezért szeretnénk biztosítani ezt a kipróbált és hatékony eszközt mindazok számára, akiknek fontos a céltudatosabb, könnyedebb, értőbb tanulás, a magabiztosabb, sikeresebb tanuló, hatékonyabb pedagógus és elégedettebb szülő.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a program, a módszertan vagy a közösségi program iránt, szeretettel várjuk jelentkezését!

Telekesi Edit
70/627-5516
telekesi.edit@apshun.hu

Oszd meg!