Több sikerélményt az iskolában!
Alkalmazott Oktatástan
Magyarország
Több sikerélményt az iskolában!

Alkalmazott Oktatástan Magyarország

E-mail:
erdeklodes@apshun.hu

Telefon:
+36-70-619-7982
+36-70-677-0585

Adatkezelési tájékoztató

Súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók egyéni fejlesztése kísérleti projekt 2013-2014

2013-14-ben 18 pedagógussal teszteltük olvasástanító/olvasás-rendberakó programunkat.  Olyan tanulókkal dolgoztunk, akik lassan olvasnak, felcserélik a betűket, nem értik, amit olvasnak, fáradtak, figyelemzavarosak, rendetlenek vagy hullámzó a teljesítményük, kicsi a szókincsük. Ezek a tanulók az osztályteremben a többi tanulóval együtt nem tudtak haladni, csak nagyon lassan lehetett velük dolgozni, így gyakran akadályozták az osztály haladását is. Voltak, akik már annyira lemaradtak, hogy nem voltak képesek becsatlakozni az osztály munkájába, így beszélgetésükkel, egyéb maguknak kitalált elfoglaltásokkal a többiek munkáját már kifejezetten hátráltatták, de ők maguk nem fejlődtek, hiába ülték végig a tanórákat.

A projekthez csatlakozó pedagógusok egy rövid képzés után kezdtek együtt dolgozni a gyerekekkel egyéni, vagy kiscsoportos (2-4 fős) foglalkozásokon. Átlagosan 20-30 órai fejlesztésben vettek részt ezek a diákok.

A tanárok a visszajelzésükben az olvasási felzárkóztatást ezzel a módszerrel a felhasznált időt is figyelembe véve, hatékonyabbnak ítélték meg, mint az általuk ismert más módszerekkel történő fejlesztést. Az olvasás fejlődésén túl számos egyéb pozitív fejlődést is tapasztaltak a gyermekeken, amit örömmel osztottak meg velünk is. A fejlesztés után az osztályokba visszatérő gyermekek általában az osztályközösségben is sikeresebben tudtak dolgozni, a többiek is befogaóbbakká váltak irányukba, így az egyéni fejlesztés végül az egész osztály haladására jótékonyan hatott.

Egy 3. osztályos kisdiákot olvas a videon a program kezdetekor és a záráskor.

 

Néhány pedagógusi vélemény a mini-tesztprojekt résztvevőitől:

„Miklós nevű tanítványom számára a hangos olvasás és a versmondás rettegett tevékenység volt. A nagyon halk hangerővel is palástolni akarta a helytelen olvasási technikát és a szöveg nem értését. Magabiztosabb és pontosabb olvasó lett, büszke lett önmagára, és év végére vállalta az osztály előtti hangos olvasást is. Mindenképpen hatékonynak, hasznosnak ítéltem meg a projektet, amely a személyes kompetenciákat is erősítette az olvasási technikák, a szövegértés mellett. A következő tanévben folytatom.” (T. E. Mária felsős tanár)

„2. osztályos kisfiamnál is sokat nyertünk az általatok használt módszerekkel, amelyet nekem is megtanítottatok. Magabiztos, bátor és bevállalós lett az én bizonytalan és kudarcokkal teli gyermekem. Szívesen végezte el a gyakorlatokat, gyönyörűen halad a többiekkel, az órai munkával egyáltalán nem marad már el. Az új iskolában a német nyelvet is elkezdte, és három hónap alatt majdnem a másfél éves anyagot be tudta hozni. Még egy-egy területen erősítenünk kell, de itt a nyár és biztos vagyok benne, hogy a következő tanévben még több sikere lesz és boldogan jár iskolába. De nem csak a tanulásban, hanem viselkedésében, a társas kapcsolataiban és gondolkodásában is előnyére változott.” (F-né V. Hajnalka tanító)

„Ádám 2. osztályos tanuló. Komoly olvasási nehézségekkel került hozzám. Annyira nem szerette az olvasást, hogy amikor felszólította a tanár néni, rendszeresen elsírta magát.  A betűk begyakoroltatása után sikerült olyan szintre felküzdenie magát, ahol már folyamatosan képes volt ismeretlen szövegek olvasására is. Ez hozzásegítette ahhoz, hogy szívesebben olvas otthon is. Így fel tud készülni az órákra, ahol már jelentkezni is szokott olvasásra..” (N.I. pedagógus)

„L. próbaként került a csoportba, mert enyhe értelmi fogyatékos, és azt gondoltam, hogy pici eredmény lehetséges nála. Tévedtem, mert látványos, az osztálytársai által is tapasztalt fejlődés történt a kislánynál. Önmagához képest óriási a fejlődése, kevés szónál maradt meg az ejtési probléma, szótisztázásnál mondatokat tud alkotni a szavakkal. Betűcsere és szótagkihagyás még előfordul, az ismeretlen szó helytelen értelmezése gyakori…Előfordult, hogy társai, a tanórai hangos olvasás alkalmával annyira meglepődtek a szép olvasás hallatán, hogy hatalmas tapssal jutalmazták L.-t. Az önbizalma, az osztályban elfoglalt helye is pozitívan változott..” (T-né E. Mária pedagógus)

„R. N. 6. osztályos tanuló már sokkal magabiztosabb és bátrabb. Tanulásban önállóbb és sokat bővült a szókincse. Ami nagyon érdekes, hogy nem csak magyar nyelvből, hanem matematikából és angol nyelvből is sokat fejlődött. Azt gondolom, hogy ezeket a tanulási módszereket elsajátítva több sikerélménye lesz a jövőben. Nem ijed meg egy idegen szó láttán, vagy egy hosszabb szövegtől. Örülök, hogy segíthettem neki..”
(F.né V. Hajnalka pedagógus)

A projekt tesztelése ebben a tanévben kibővítetten fovább folyik.

Terveink szerint a projekt a tesztelést és kiértékelést követően, 2016 szeptemberétől bárki számára elérhető lesz.

Amennyiben bővebb információt szeretne erről megtudni, keresse a projekt szakmai vezetőjét!

Telekesi Edit
pedagógus, tanulási specialista

 

Copyright © 2010. Alkalmazott Oktatástan Magyarország. Az Alkalmazott Oktatástan Magyarország egy nonprofit társadalomjobbító csoport. Applied Scholastics és az Applied Scholastics logo védjegy, mely az Association for Better Living and Education International tulajdonában van, használata annak engedélyével történik.