Több sikerélményt az iskolában!
Alkalmazott Oktatástan
Magyarország
Több sikerélményt az iskolában!

Alkalmazott Oktatástan Magyarország

E-mail:
erdeklodes@apshun.hu

Telefon:
+36-1-469-6517
+36-70-601-8002
+36-70-677-0585

Adatkezelési tájékoztató

Felzárkóztató projekt

.

Az Alkalmazott Oktatástan a kezdetektől törekszik arra, hogy az oktatási rendszer szélére sodródott tanulók számára is segítséget tudjon nyújtani a visszatéréshez. Az alapítás óta számos nemzetközi és hazai projektünk ezt célozta meg. Az alábbi összefoglalót és filmet az egyik Magyarországi projektről készítettük azzal a céllal, hogy Ön saját szemével is meg tudja nézni, hogy milyen változást tud elérni elakadt tanulóknál a Tanulási technológia alkalmazása.

A PROJEKT RÖVID LEÍRÁSA

Ebben a projektben 9 napon keresztül a tanulási technológiára kiképzett és gyakorlott Alkalmazott Oktatástan oktatók dolgoztak együtt a diákokkal. A diákok többoldalú fejlesztésben részesültek. A projekt minden lépése teljes egészében L. Ron Hubbard oktató és filozófus által kifejlesztett tanulási technológián és nevelésfilozófiai valamint erkölcsi alapelveket tartalmazó írásain alapul.

A tanulókat az iskola választotta ki. A résztvevők korosztálya: 16-18 év.
Mielőtt a gyerekekkel elkezdtünk dolgozni, egy ismertető előadást tartottunk a pedagógusoknak, hogy tudják, mi fog történni a gyerekekkel. Az előadás során mindenki feltehette kérdéseit, és ösztönöztük a pedagógusokat arra, hogy figyeljék meg a programot.

Ami a gyerekeket illeti: a program első lépéseként egy bemutatkozást tartottunk nekik, amely során felkészítettük őket az elkövetkezendő 9 napra. Utána elvégeztettük velük a kezdő teszteket. Ezután egy háromórás előadás során új nézőpontból ismertettük a segítség, a kontroll és a kommunikáció fogalmait. Ennek eredménye, hogy a gyerekek képesek elfogadni a segítséget.

Ezután interjút készítettünk velük, melyen keresztül tanulási és kommunikációs képességüket, céljaikat, ambícióikat, problémáikat ismertük meg. Aztán a tanulási technológiában képzett és jártas korrepetitorok segítségével a tanulási nyelvtani alapszavak jelentéseit tisztázták le. A szótisztázás a tanulási technológia alapján történt, aminek eredményeként az elméleti megértésen túl a gyakorlati alkalmazási képességet is megszerezték a tanulók, aminek azonnali hatásaként a könnyedebb, szabatosabb kifejezés hamar megnyilvánult náluk.

Délutánonként a tanulók közös foglalkozáson megismerkedtek „Az út a boldogsághoz” című füzet anyagával is, melyet csoportokban dolgoztak fel. Ez a füzet a józan észen alapulva, közérthetően fogalmaz meg széles körben alkalmazható, vallástól és ideológiától mentes viselkedési alapelveket, melyek követése nyomán a társadalmi együttélésben a tisztelet és a becsület dominál, szemben a mára általánossá váló lesújtó tapasztalatokkal.

A füzet, és így a foglalkozások olyan alapvető témákat dolgoztak fel, mint:

– a szülők segítése és tisztelete
– az önmagunkkal való törődés fontossága (tisztálkodás, megfelelő táplálkozás, higiénia stb.)
– a drogok és az alkohol veszélyei
– a hűség fontossága és a szabados nemi élet veszélyei
– miért fontos a gyermekek segítése és szeretete
– a törvények betartásának fontossága
– a bűnözés veszélyei, a tulajdon tisztelete (pl. hová vezet a lopás)
– a kompetencia és a tanulás fontossága az életben stb.

A hetedik és nyolcadik napon a tanulók elvégezték a „Hogyan tanuld meg” című tanulásfejlesztő tanfolyamot, mely megtanította őket az önálló tanulás módszerére. A gyerekek lépésről-lépésre, fokról-fokra sajátították el, hogyan tanuljanak meg bármely tantárgyat úgy, hogy valóban megértsék és alkalmazni tudják azt. Az anyag nagy hangsúlyt fektet az adatok gyakorlati alkalmazására. E tanulási könyv útmutatói alapján a tanulók megtanulták felismerni a mindennapjaik során jelentkező, a tanulásukat gyakran gátló jelenségeket (pl. a könyv feletti elalvás, unatkozás, tanulással kapcsolatos zaklatottság vagy épp a nemtörődömség), és megtanulták kezelni az ezeket a jelenségeket okozó tanulási akadályokat.

Az utolsó, kilencedik napon a tanulók ismét megírták ugyanazokat a teszteket, amiket a program első lépéseként írtak.

A filmben látható, hogy a 9 napos program megadta a tanulóknak azokat az alapokat a tanulással kapcsolatban, amivel aztán már egyedül is képesek voltak a saját szakmai tantárgyaikat jobban megérteni, javítottak osztályzataikon, javultak a fegyelmezési problémák, azaz összességében nagyobb felelősséget vállaltak saját magukért és csoportjukért, amit a tanáraik is jeleztek felénk. A filmen látszik, hogy valójában az önálló alkalmazás hozta meg a tanulóknál az igazi, sarkalatos változást.

A program után egy hónappal találkoztunk újra a tanulókkal, és megbizonyosodtunk arról, hogy a fejlesztés alatti fejlődés nem esett vissza, sőt az egyéni alkalmazás eredményeként tovább nőttek a pozitív változások. 

L. Ron Hubbard tanulási technológiájának éppen ez a lényege: átadni azokat a hatékony tanulás-módszertani eszközöket a tanulóknak, tanároknak, amivel, ha használják azt, bármilyen tanulási/tanítási probléma kezelhető, és így a tanulás örömtelivé válik.

Célunk: minél szélesebb körben ismertté tenni a tanulási módszert pedagógusok, diákok és szülők körében, hogy kipróbálhassák, és saját magukon megtapasztalhassák alkalmazásának eredményét.

Módszerünk egyszerre ad megoldást a diákok, pedagógusok és szülők problémáira, ahogy azt a filmen is láthatták. Ezért szeretnénk biztosítani ezt a kipróbált és hatékony eszközt mindazok számára, akiknek fontos a céltudatosabb, könnyedebb, értőbb tanulás, a magabiztosabb, sikeresebb tanuló, hatékonyabb pedagógus és elégedettebb szülő.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a program, a módszertan vagy a közösségi program iránt, szeretettel várjuk jelentkezését!

Alkalmazott Oktatástan
70-619-7982
erdeklodes@apshun.hu

Copyright © 2010. Alkalmazott Oktatástan Magyarország. Az Alkalmazott Oktatástan Magyarország egy nonprofit társadalomjobbító csoport. Applied Scholastics és az Applied Scholastics logo védjegy, mely az Association for Better Living and Education International tulajdonában van, használata annak engedélyével történik.